شماره های داخلی موسسه
ردیف نام واحد سازمانی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس
 1   دفتر ریاست (آقای میر محمدی)   داخلی 12       
 2   مدیر آموزش (خانم رشوند )   داخلی 20       
 3   کارشناسان آموزش   داخلی 30       
 4   ادره امور کلاسها ( آقای جوادی )   داخلی21       
 5   کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی (آقای جوادی راد)   داخلی 23       
 6   کارشناس اداره امور مالی ( خانم بهزاد پور- خانم عرب ها )   داخلی 17       
 7   مدیر امور مالی ( حاج آقای حسینی )   داخلی 16       
 8   معاونت دانشجویی و فرهنگی ( آقای مشیری )   داخلی 14       
 9   کارگاه ( آقای فلاح )   داخلی 24       
 10   مدیر پژوهش (آقای مهندس خلیلی )   داخلی 34       
 11   مدیر گروه کامپیوتر ( خانم مهندس محبتی )   داخلی 28       
 12   مدیر گروه مکانیک (آقای مهندس طاهری )   داخلی 29       
 13   مدیر گروه عمران ومعماری ( آقای مهندس رحمانی )   داخلی 27       
 14   مدیر گروه برق و الکترونیک ( خانم مهندس اصفهانی )   داخلی 26       
 15   اداره انتظامات   داخلی 25       
 16   مسئول حراست ( آقای سیفی زاده )   داخلی 33       
 17   داخلی اعضای هیات علمی (آقایان)   داخلی 18 و 19       
 18   اداره تحصیلات تکمیلی   داخلی 32