اخبار و اطلاعیه
تقويم آموزشی نيمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱

 

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی  1401 اعلام شد:

                     

تقويم آموزشی نيمسال اول  سال تحصیلی 1401

       

نام گروههای آموزشی

رشته

ورودی

تاریخ انتخاب واحد

همه گروه­های آموزشی

کلیه رشته ها

کلیه ورودی­ها

روز شنبه مورخ 19/06/ 1401 

لغایت روز پنجشنبه مورخ24/06/1401

 

 توجه : کلیه دانشجویان موظفند انتخاب واحد را بصورت اینترنتی در پرتال دانشجویی انجام دهند،

  • حذف و اضافه از روز دو شنبه 04/07/1401 لغایت پایان روز پنچج شنبه 07/07/1401 از طریق پرتال دانشجویی قابل انجام می­باشد.
  • زمان شروع كلاسهاي نيمسال اول تحصيلی،  روز  یک شنبه  مورخ 27/06/1401   و زمان پایان کلاسها روز پنج شنبه مورخ 15/10/ 1401می باشد. حضور وغیاب دانشجویان از جلسه اول بطور جدی محاسبه و منظور می گردد.  
  • امتحانات دروس کارگاهی و آزمایشگاهی از روز شنبه  مورخ 10/10/1401 لغایت روز پنج شنبه  مورخ 15/10/1401 برگزار خواهد شد. 
  • امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی از روز شنبه  مورخ 17/10/1401 لغایت روز پنج شنبه  مورخ 29/10/1401 برگزار خواهد شد.
 
  ورود به پرتال    •  
      سایتهای مفید    •  
      نقشه