رشته های تحصیلی موسسه آموزش عالی پارسیان بیدستان

مقطع کاردانی پیوسته

مقطع کاردانی به کارشناسی

مقطع کارشناسی پیوسته

مقطع کارشناسی ارشد

کامپیوتر- نرم افزار

مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

عمران

مهندسی حرفه ای ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهندسی عمران

مهندسی عمران گرایش سازه

مکانیک خودرو

مهندسی اجزایی عمران

مهندسی مکانیک

مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

ساخت و تولید

مهندسی حرفه ای ساخت و تولید

مهندسی برق

مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

نقشه کشی صنعتی

مهندسی حرفه ای مکانیک خودرو

مهندسی صنایع

مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

تبرید

مهندسی حرفه ای تاسیسات مکانیکی

مهدسی معماری

مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

مهندسی حرفه ای جوش

حسابداری

مهندسی مکاترونیک

صنایع فلزی

مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

 

 

جوشکاری

مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقال

 

 

الکتروتکنیک

مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردی

 

 

الکترونیک- رادیو و تلویزیون

مهندسی حرفه ای ایمنی صنعتی

 

 

معماری

مهندسی حرفه ای معماری

 

 

نقشه برداری

مهندسی شهرسازی

 

 

حسابداری

حسابداری